Fellesrådet mellan Jämtland Härjedalen och Tröndelag

Fellesrådet är en idéell allmännyttig förening som verkar i och för Tröndelag i Norge och Jämtland Härjedalen i Sverige. Medlemmarna består av offentliga aktörer. Organisationen är även en av Nordiska Ministerrådets gränskommittéer, en medspelare och partner för interregional samhandling i Norden och Europa.

Föreningen kan beskrivas som en gränsregional kraftsamlare med syfte att främja hållbar utveckling på ett allmännyttigt sätt. I uppdraget att skapa interregionala mervärden hittar vi roller som arenaskapare, facilitator, operativ genomförare och nätverksbyggare.

Verksamhetens fundament bygger på en politisk plattform som skapar visioner och arbetar för att dessa ska omsättas till operativ handling där de långsiktiga resultaten skapar mervärden för de inblandade och deras regioner. Detta genom att verka utifrån de förutsättningar som finns mellan Tröndelag i Norge och Jämtland Härjedalen i Sverige.

Prioriteringarna kan skifta över tid för vilka insatsområden som är i fokus. Dock är operativa resultat som skapar gemensamma mervärden högt på värdesatta.

Fellestemmen är vid sidan om årsmötet föreningens viktigaste årliga arrangemang.

En kort beskrivning om etableringen är att Fellesrådet bildades december 2020 av medlemmarna Region JH, Tröndelag fylkeskommune och Naboer AB. Därefter följdes en etableringsfas där det offentligt ägda jämt/trönderska utvecklingsbolaget Naboer AB med erfarenhet från mer än 25 år av gränsöverskridande insatser, bidrog med att administrera och driva processerna framåt för Fellesrådet.

Fellesrådet är nu inne i ett spännande utvecklingsskede då man från årsskiftet 23/24 blir 100% ägare av Naboer AB samt att antalet medlemmar kommer att utökas med kommuner från båda länderna. Framtida Naboer AB blir då ett helägt dotterbolag till Fellesrådet och planeras bli dess operativa enhet för att verkställa de visioner som prioriterats fram.

Idag finns inga fast anställda men verksamheterna är väl förankrat i sina offentliga huvudmän där även ett antal tjänstemän, som kallas Fellesteamet, supportar verksamheten.