Initiativrik Chef/Leder för gränsöverskridande utveckling.

Sökes Chef/Leder för Fellesrådet, en offensiv gränskommitté mellan Jämtland Härjedalen och Trøndelag. För dig som både vill utvecklas på det personliga planet och utveckla gränsöverskridande samarbeten till operativa resultat.
 • Ser du möjligheter i utmaningar och är kreativ i tanken?
 • Har du förmågan att skapa förtroende hos din uppdragsgivare, dina medarbetare och nätverk?
 • Är du noggrann och har förståelse för administrativa strukturer, företagsekonomi, offentliga stödprogram och olika finansieringslösningar?
 • Känner du dig lockad av att få vara navet i att bygga ett operativt Team för att förverkliga de politiska visionerna och strategierna samt koppla det till de stödjande nätverk som finns etablerade inom Jämtland Härjedalen och Trøndelag?

Som chef för Fellesrådet och med hjälp av de sedan mer än 25 år uppbyggda erfarna offentliga nätverken, får du stora möjligheter att skapa bestående avtryck i den framtida utvecklingen. Verksamheten är starkt kopplad till uppdrag från offentliga kommunala och regionala organisationer. Samarbeten med näringsliv, statliga myndigheter och frivillig organisationer är självklara delar i tjänsten. Geografiskt är verksamhetens tyngdpunkt inom Jämtland Härjedalen och Trøndelag, men insatser genomförs även på Nordisk nivå genom Nordiska Ministerrådets gränskommittéer där Fellesrådet är en av dessa. Idag har verksamheten kontor centralt i Östersund men annan placering kan bli aktuell. Fellesrådet bildades 2020 och efter etableringsfasen blir detta organisationens första ordinarie tjänst.

Kort bakgrund
Det är två organisationer som nu vävs samman i en ny organisationsstruktur. Den ena är aktiebolaget Naboer AB som har en mycket stor erfarenhet och arbetet med gränsöverskridande utvecklingsfrågor sedan 1995. Naboer AB har varit engagerad i ca 50 st interregprojekt genom åren. Den andra organisationen är Fellesrådet som i december 2020 bildades som en allmännyttig idéell förening. Fellesrådet är också kopplad till Nordiskt ministerråd som en av deras 12 gränskommittéer. Båda organisationerna har uteslutande offentliga huvudmän i form av kommuner, region och fylkeskommun. Fellesrådet är väl förankrat bland dessa offentliga aktörer och de stödjer verksamheten både ekonomiskt och med starka nätverk. Idag är vi i slutfasen att sjösätta en ny koncernmodell. Det finns just idag inga anställda i varken Naboer AB eller Fellesrådet men en extern tf VD i Naboer AB är engagerad på begränsad tid samt dessutom finns stödjande tjänstemän från huvudmännen.

Organisationsstrukturen
Fellesrådet är en politiskt styrd plattform där styrelse utses av de offentliga medlemmarna. Föreningen kommer att ha personalansvar och kansli med chef som rekryteras under hösten 2023. I Fellesrådets styrelse tar fram strategier och visioner kommuniceras. Även övergripande prioriteringar för operativa insatser sker i Fellesrådet. Prioriterade insatsområden kan variera, men de har en grund i gemensamma mervärden och allmännytta. Naboer AB är ett aktiebolag med mycket stor erfarenhet av gränsöverskridande utveckling mellan Jämtland och Trøndelag. Bolaget kommer från januari 2024 ägas till 100 % av Fellesrådet då även namnbyte görs. Detta aktiebolag blir därefter Fellesrådets operativa enhet där projekt/aktiviteter planeras och genomförs utifrån direktiv och ramar från den politiska plattformen Fellesrådet. Initialt är chefen i Fellesrådet ansvarig även för aktiebolagets operativa verksamhet, men planen är att ytterligare rekryteringar ska ske när verksamheterna ökar sina projektvolymer. En ambition är att på sikt ska personal även finnas på norsk sida. Idag finns en stödjande grupp, Fellesteamet, bestående av tjänstepersoner från Region JH och Trøndelags fylkeskommune som kan bistå chefen för Fellesrådet. Båda organisationerna är väl konsoliderade med stabil ekonomi.

Vi söker dig med följande kravspecifikation:

 • Du har goda kunskaper i ekonomi, resursanskaffning och projekthantering.
 • Examen från högskola eller universitet med relevant inriktning och goda kunskaper i engelska.
 • God kommunikationsförmåga - kunna uttrycka dig enkelt och tydligt i tal och skrift.
 • Du är en positiv ledare vars engagemang smittar av sig och ingjuter förtroende.
 • Du kan analysera politiska ambitioner och omsätta dem genom olika processer till kraftfull handling och resultat.
 • Du förstå mervärdet av gränsöverskridande samhandling.
 • Krav på B körkort.

Följande är meriterande:

 • Internationell gränsöverskridande erfarenhet, gärna med egna nätverk.
 • Erfarenhet av arbete med projektledning och projektfinansiering via olika stödprogram.
 • Kunskap om offentlig förvaltning och dess beslutsgångar.
 • Erfarenhet och förståelse för de nordiska visionerna.
 • Förståelse av företagande och näringsutveckling

Personliga egenskaper:

Vid rekryteringen lägger vi stor vikt vid de personliga egenskaperna.

 • Du arbetar självständigt, strukturerad, ansvarsfullt och framtidsinriktad.
 • Du har en förmåga att analysera, initiera, kommunicera, förankra, driva till beslut, planera, operativt genomföra till önskade resultat och därefter följa upp arbetet.
 • Du är lyhörd och är duktig på att processleda och koordinera.
 • Du är orädd och ser det olösta som en utmaning att vilja lösa.
 • Du är stresstålig med förmåga att hålla flera bollar i luften.

 

Anställningsform och sista ansökningsdag

Anställningen är tillsvidareanställning på heltid. Vi ser gärna sökande från både norsk och svensk sida. Tillträde enligt överenskommelse. Ansökan skall vara oss senast tillhanda 230915.

Kontakter: