En karolinerförening mot vision 2018

1996 fick Naboer AB i uppdrag att långsiktigt utveckla och koordinera samarbetet kring "Armfeldts Karoliner". Denna dramatiska händelse 1718-1719 har präglat både Jämtland och Tröndelag. Karl XII fälttåg hade som avsikt att inta Trondheim men det hela slutade med en katastrof där 3000 man frös ihjäl i gränsfjällen mellan Tydal och Handöl. Denna historia har många intressanta sidor och stories.

default

Naboer AB har genom åren, tillsammans med ett väl utvecklat nätverk i Jämtland och Tröndelag skapat mängder av arrangemang och aktiviteter som teatrar, vandringar, ritter, föreläsningar mm. Ett antal karolinercenter har etablerats och gemensam produktutveckling, marknadsföring samt informationsspridning har ständig varit på agendan. Interregsystemet varit ett positivt verktyg att genom projekt kunna genomföra delar av planerna.

Inför det stundande 300 års markeringen år 2018 så skapades ytterligare ett interegprojekt.
Projektet “En Karolinerförening mot vision 2018” var ett tre-årigt INTERREG- projekt som påbörjades i juni 2011 och avslutades i augusti 2014. Huvudsyftet med projektet var att samla de uppbyggda nätverken i en förening som kan agera långsiktig huvudman för karolinerfrågor i Jämtland och Tröndelag. Den ”Jämt-Trönderska föreningen Armfeldts Karoliner” (JTAK) bildades i mars 2012 och är till både till sin konstruktion och sammansättning representerad i såväl Sverige som Norge.

Dessutom syftade projektet till att göra omfattande upprustning och innovativ utveckling av infrastruktur, information och faciliteter som är kopplat till karolinernas historia och framför allt hur man som kulturhistoriskt intresserad besökare kan ta del av och uppleva historien. Ledord för projekt har varit att göra historien: Mer känd, mer levandegjord och mer tillgänglig.

Detta har framför allt skett genom att utveckla besöks- och informationsupplevelser där man kombinerar ett fysiskt besök på en historisk plats med modern teknik vilket gör det möjlighet att presentera historiska översikter och sammanfattningar, teatraliska ljudåtergivningar, filmer, teckningar och bilder för att en besökaren på plats skall kunna ta del av historien. Denna satsning på modern teknik har också lett till att intresserade kan ta del av historien och upplevelsen på distans genom virtuella besök över internet genom t ex Google Earth. Projektet tror och hoppas att en stor del av dessa distansupplevelser också leder till fysiska resor och besök av regionen. Projektet har också arbetet med mer traditionell informationsförmedling genom trycksaker och skyltar. En viktig del har varit att utforma dessa enligt en speciellt framtagen grafisk profil.

Ytterligare en viktig del i projektet har varit att arbete med skolan och ungdomar. Detta har skett genom befintliga skolsystem i Sverige och Norge. Dels genom det som i Norge heter ”Den kulturelle skolesekken (DKS)” och det som i Sverige heter ”Skapande skola”. Genom dessa två system har två olika upplägg skapats och även efter projektets slut forsätter delar av dessa aktiviteter utvecklas t e x genom Jamtli. Förhoppningen är att genom ungdomarnas förståelse av vår egen historia hoppas vi bättre kunna ge dem förståelse om vår samtid och dess konflikter.

Mer information hittar ni på www.karoliner.com och här hittar ni slutrapporten.