Missing Green Link (MGL) – Elbanen STS

I början på 2012 blev Naboer AB ombedd att hjälpa till med att skapa ett Interregprojekt åt fylkeskommunerna i Nord- och Sör-Tröndelag samt Regionförbundet Jämtlands län. Syftet är att påskynda en elektrifiering av Meråkerbanan och Tröndebanan. Skulle man lyckas med detta så är mervärdet för regionen mycket stort både inom gods och persontrafik med tåg men även miljömässigt.

default

Arbetet kan delas in två huvudrubriker:

 1. Etablera och utveckla verksamheten i en nybildad gränsöverskridande förening Elbanen STS, vars
  syfte är att verka för en elektrifiering av järnvägen och att vara behjälplig för att förädla den östvästliga
  transportkorridoren på sikt. Tanken är att projektet blir en stor del eller hela föreningens
  verksamhet under själva projekttiden.
 2. Föreningen/projektet ska sedan förbereda och påskynda elektrifieringen genom att bistå att en
  detaljplanprocess och övriga nödvändiga processer genomförs så snart som möjligt. Dessutom
  ska föreningen/projektet bedriva en aktiv lobbying så att så att nödvändiga investeringsbeslut
  kan fattas.

Mer information finns på www.stfk.no/elbanen