Interregprojekt avslutade

default

Nedan är en sammanställning över Naboer AB’s genomförda projekt inom Interregsystemet.

För att hitta mer detaljerad information hänvisas till dessa databaser:

Databas i Norge https://interreg.no/IREG/Web.nsf/PRO?OpenForm&TM=

Databas Interreg 2000-2006 https://interreg.z.lst.se/sok.asp

Databas Interreg 2007-2013 https://www.interreg-sverige-norge.com/page.asp?pageid=65&menuid=32&submenuid=60

Projekt där Naboer AB varit formell projektägare på norsk och svensk sida.

Totalt 19 st.

 

 

                    Europeiska Regionala Utvecklingsfonden

Projektnamn                                                         Startade                           Avslutades

St Olavsleden och karolinerna 19950101 19961231
Utstilling Stiklestad 19960101 19970930
Historiska spel Stiklestad 19960101 19970930
Festningspillet Beleiringen 19960101 19971030
Den fördömde Jämtlänningen 19970101 19971231
Armfeldts karoliner – kommunala delprojekt 1 19970101 19971231
St Olavsleden, karolinerna, operation ostkust 19970101 19971231
St Olavsleden och Karolinerna-98 19980215 19990215
St Olavsleden – Utveckling och marknadsföring 19990101 19991231
Armfeldts karoliner – etapp II 19990501 20001231
Kölen förenar 20021115 20051114
Markering 2005 20041001 20060330
tre6ti 20051101 20071231
Karolinerna mot nya marknader 20060401 20071231
Gränsfjällen en arena för hållbar samhandling inom turism 20091001 20100930
Gränsregionalt samarbete i NGB 20100101 20101231
Hållbar utveckling i Gränsfjällen 20101001 20110930
En karolinerförening mot Vision 2018 20110601 20140831
Förstudie: Plattform för turistsk utveckling kring Sylarna 20120501 20140831
 St Olavsloppet 2.0 – en utvecklingsplan                               20130901                               20140831

Projekt där Naboer AB skapat projekt åt andra eller på något sätt varit engagerad i projektet.

Totalt 20 st

Bøla och Glösa ett led i jämtländsk och tröndersk utvecklig 19970615 19981231
Ingen Manns Land 19971101 19981231
Festningsspillet Beleiringen II 19980101 19981231
Norsk Uke 19980101 19980930
Utveckling via St Olavsloppet 19990101 20001231
Gränslös informationshantering 20011101 20041030
Nya marknader för St Olavsloppet 20010101 20021231
Gränslösa klasskontakter 20020101 20041231
North East Cargolink – västra delen 20020101 20041231
Nabopendeln 20020601 20050531
Röjande av handelshinder 20020901 20031231
Vi går over grensa 20030101 20041231
Historiska marknader i Nordens Gröna Bälte 20030101 20051231
Fjellredning i grensefjell 20040801 20061231
Festveckorna i Jämtland och Tröndelag 20050501 20070630
Nabotåget 20050601 20070630
Hike & Bike 20050831 20061231
Hike & Bike , marknadsföring 20070302 20071231
Rondell 20080101 20110630
Missing Green Link – Elbanen STS 20120101 20140831